homecontacte
Certificación energética para edificios y viviendas
atencion al cliente
presupuesto certificado energetico

Anna Perostes i Felip

Anna Perostes i Felip

Anna Perostes i Felip
Torrelles del Llobregat, Barcelona

Ver Teléfono
Teléfono de Contacto:
619 42 74 79

Arquitecta i Arquitecta Tècnica

  • Redacció de projectes des de l´avantprojecte fins al projecte executiu.
  • Direcció d´obra i direcció d´execució d´obra.
  • Redacció d´Estudis Bàsics i Estudis de Seguretat i Salut.
  • Redacció i control de qualitat de l´obra.
  • Coordinadora de Seguretat i Salut.
  • Redacció d´informes i certificats
  • Amidaments i pressupostos.
  • Certificats i tramitació de cèdules de segona ocupació.
  • Aixecaments planimètrics.
  • Projectes d´Activitats

Contactar por Email con Anna Perostes i Felip
Atención: Debe insertar el código AntiSpam
CAPTCHA Si no visualiza bien el Código AntiSpam pulse aquí

Profesionales que realizan la Certificación Energética en Torrelles del Llobregat

CertificadoEnergetico.es